افزایش تعداد کاربران سامانه جامع رسانه های کشور به بیش از 80 هزار نفر

تعداد کاربران سامانه جامع رسانه های کشور از 80 هزار نفر فراتر رفت

به گزارش تامین محتوا تعداد کاربران سامانه جامع رسانه های کشور از 80 هزار نفر فراتر رفته با عدد 80900 نفر رسید.

این سامانه از محصولات موسسه تامین محتوای رسانه ای دنیاست که به سفارش معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولید شده است.

جهت آشنایی بیشتر با مشخصات و امکانات این سامانه اینجا کلیک کنید.

افزایش تعداد کاربران سامانه جامع رسانه های کشور به بیش از 80 هزار نفر