پایگاه اطلاع رسانی بانک مسکن

این پایگاه اطلاع رسانی بر اساس طرح درخواستی و مطابق اولویتهای نمایشی بسته های محتوایی خبری و چند رسانه ای مورد نظر طراحی شده است که قابل به روز رسانی ها نیازهای آتی می باشد.محتوای این پایگاه توسط نرم افزار تحریریه الکترونیکی آن تولید می شود .

امکانات مهم تحریریه الکترونیکی و وب سایت اطلاع رسانی :

 • مدیریت کاربران
 • گزارش عملکرد کاربر
 • تولید اخبار و مدیریت  و تصویر و چند رسانه ای بر اساس دسترسی های اعطایی به کاربران
 • ابزار خبر
 • تولید و مدیریت تبلیغات
 • مدیریت تک صفحه ها
 • گزارشات آماری بازدید سایت
 • تنظیمات سیستم
 • نمایش و توسعه سرویس ها و زیر سرویس های خبری بر اساس نیاز
 • جستجوی ساده و پیشرفته خبر با کمترین زمان پاسخ
 •  طراحی و مدیریت محتوای  انواع باکس‌های نمایشی خبری نظیر آخرین اخبار،یادداشت  و مقاله،چند رسانه ای ،نرخ دلار و ارز و ...
 • امکان عضوگیری سایت و ارسال خبرنامه الکترونیک
 • قابلیت آرشیو کامل
 • نسخه موبایلی
 • امکان نمایش تک صفحه ها به صورت پویا
 •  طراحی و صفحات چند رسانه ای با آخرین امکانات نمایشی  آنها

 

پایگاه اطلاع رسانی بانک مسکن