سامانه جامع رسانه های کشور

با توجه به افزایش تقاضای اخذ امتیاز نشریات وضرورت اطلاع رسانی جامع در خصوص شرایط و مراحل اخذ امتیاز نشریات و بررسی قوانین و آیین نامه های مربوطه معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی با پیاده سازی این سامانه اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند درخواست مجوز نشریه نموده است .همچنین با استفاده از این سامانه متقاضیان می توانند پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک بصورت الکترونیکی ، ازنحوه رسیدگی به پرونده خود تاحصول نتیجه از همان طریق مطلع شوند .

مهمترین ویژگی های این سامانه  :

 • امکان تولید ،ویرایش ،جستجو و دسترسی به فهرست درخواست ها بر اساس  نوع مجوز ،نام متقاضی ،نام مدیر مسئول،دفتر مرکزی رسانه،گستره توزیع
  امکان تولید ،ویرایش وجستجو و دسترسی به فهرست مجوزها بر اساس  نوع مجوز، شماره مجوز،تاریخ مجوز ، زبان رسانه، گرایش رسانه ، صاحب امتیاز،گستره توزیع و.....
 • امکان تولید و نمایش اخبار و قوانین مربوط به سامانه ها
 • امکان ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در سامانه
 • قابلیت ثبت درخواست مجوز رسانه (چاپی ،الکترونیکی)
 • امکان اعلام وصول نشریه توسط چاپخانه و صاحب امتیاز
 • ثبت مجوز های قدیمی (چاپی ، الکترونیکی)
 • امکان ثبت اطلاعات خبرنگاران اعم از شغلی ،تحصیلی ، سوابق ،آثار ،دوره های مرتبط ،جوایز ،عضویت در انجمن و...
 • ثبت درخواست ارزیابی رتبه رزونامه نگاری خبرنگاران
 •  امکان ثبت فهرست افراد بیمه شده ی رسانه
 • ثبت دفاتر سرپرستی
 • امکان تغییر وضعیت صاحب امتیاز رسانه
 • امکان ثبت اطلاعات مالی رسانه
 • ثبت اطلاعات تماس رسانه
 • درج قرارداد سامانه اشتراک نشریات
 • درج درخواست صدور نامه های حمایتی و پروانه فعالیت دفتر رسانه
 • امکان ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات(شرکت در آزمون قانون مطبوعات )

 

سامانه جامع رسانه های کشور