سامانه جامع رسانه های کشور

سامانه جامع رسانه های کشور

افزایش تقاضای اخذ امتیاز نشریات سبب ضرورت اطلاع رسانی جامع در خصوص شرایط و مراحل اخذ امتیاز نشریات و بررسی قوانین و آیین نامه های مربوطه گردیده است . لذا معاونت امور مطبوعاتی واطلاع رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اقدام به الکترونیکی نمودن فرآیند درخواست مجوز نشریه نموده است .همچنین متقاضیان می توانند پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک بصورت الکترونیکی ، ازنحوه رسیدگی به پرونده خود تاحصول نتیجه از همان طریق مطلع شوند .

مهمترین ویژگی های این سامانه  :

 • امکان تولید ،ویرایش ،جستجو و دسترسی به فهرست درخواست ها بر اساس  نوع مجوز ،نام متقاضی ،نام مدیر مسئول،دفتر مرکزی رسانه،گستره توزیع
 • امکان تولید ،ویرایش وجستجو و دسترسی به فهرست مجوزها بر اساس  نوع مجوز، شماره مجوز،تاریخ مجوز ، زبان رسانه، گرایش رسانه ، صاحب امتیاز،گستره توزیع و.....
 • امکان تولید و نمایش اخبار مربوط به سامانه
 • امکان تولید و نمایش قوانین  مربوط رسانه ها
 • امکان ثبت نام افراد حقیقی و حقوقی در سامانه
 • قابلیت ثبت درخواست مجوز رسانه (چاپی ،الکترونیکی)
 • امکان اعلام وصول نشریه توسط چاپخانه
 • درج اعلام وصول نشریه توسط صاحب امتیاز
 • ثبت مجوز های قدیمی (چاپی ، الکترونیکی)
 • امکان ثبت اطلاعات خبرنگاران اعم از شغلی ،تحصیلی ، سوابق ،آثار ،دوره های مرتبط ،جوایز ،عضویت در انجمن و...
 • ثبت درخواست ارزیابی رتبه رزونامه نگاری خبرنگاران
 •  امکان ثبت فهرست افراد بیمه شده ی رسانه
 • ثبت دفاتر سرپرستی
 • امکان تغییر وضعیت صاحب امتیاز رسانه
 • امکان ثبت اطلاعات مالی رسانه
 • ثبت اطلاعات تماس رسانه
 • درج قرارداد سامانه اشتراک نشریات
 • درج درخواست صدور نامه های حمایتی
 •  درج درخواست صدور پروانه فعالیت دفتر رسانه
 • امکان ارزیابی آشنایی با قانون مطبوعات(شرکت در آزمون قانون مطبوعات )