سامانه های آموزشی

سامانه استاد دانشجو

این نرم افزار بستر مناسبی جهت مدیریت ارتباط بین دانشجو و استاد فراهم می کند. ثبت نام دانشجویان در کلاس های تعیین شده هر استاد ،مدیریت و برگزاری آزمون های آنلاین و تبادل پیام بین استاد و دانشجو را می توان از اهم امکانات این نرم افزار نام برد 

مهمترین ویژگی های این سامانه  

  • امکان تعریف کلاس های مورد نظر با مشخصات آن از طریق اساتید
  • امکان برگزاری کلاس ها به صورت آن لاین 
  •  مدیریت درخواست های دانشجویان کلاسهای ثبت نام شده 
  • مدیریت لیست تقسیمات نمره هر درس توسط استاد مربوطه
  • طراحی و اجرای آزمون های مربوط به هر درس
  • ثبت نمرات آزمون های  مربوط به دروس دانشجویان
  • مبادله پیام بین اساتید و دانشجویان
  • امکان مشاهده لیست کلاس های فعال و ثبت نام در کلاس مورد نظر برای دانشجو
  • شرکت در آزمون های آنلاین و مشاهده اطلاعات مربوط به دروس همانند ریز نمرات ،نمرات آزمون ،تاریخ ،زمان و مکان برگزاری کلاس ها و سایر موارد لازم